Twoje_alter_ego

22 teksty – auto­rem jest Two­je_al­ter_ego.

Od­po­wie­dzial­ność za in­nych nie poz­wa­la mi zwariować. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 kwietnia 2013, 16:55

Po­win­na łączyć nas codzien­ność, nie cudowność. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 lutego 2013, 21:03

Za szyb­ko kończy­my to, co się jeszcze nie zaczęło. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 lutego 2013, 12:01

Nasze szczęście kończy się, gdy uświado­mimy so­bie, że na nie nie zasługujemy. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 24 stycznia 2013, 22:23

mil­czę, bo gdy mówię.. nie oka­zuje­cie mi uwagi. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 stycznia 2013, 22:20

Tętno bi­je, a Ty nie żyjesz. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 grudnia 2012, 14:59

Każdy ma pra­wo do szczęścia, ale nie każdy da­je szansę szczęściu. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 grudnia 2012, 15:32

Nig­dy nie od­ma­wiaj so­bie spełniania marzeń. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 7 września 2012, 22:09

Nie chodzi o to, że Cię nie kocham.. chodzi o to, że Cię nienawidzę. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 lutego 2012, 20:21

Ek­shi­bic­jo­nis­tyczna świado­mość dziesiątek oczu naokoło. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 listopada 2011, 17:58
Twoje_alter_ego

Zasugeruję inną opcję, zasieję garść wątpliwości, obalę marną argumentację i brutalnie pozostawię na pastwę galopujących myśli, aby wywróciły ci na chwilę życie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność